پرش ناوبری

شرح خدمات

گروه توسعه انرژی آوادیس ارائه می دهد

ساخت نیروگاه های بزرگ و کوچک

گروه توسعه انرژی آوادیس با ارائه جدیدترین و کارآمد ترین استراتژی های روز دنیا آماده ارائه راهکار های نوین خود در ساخت انواع نیرو گاههای بزرگ و کوچک می باشد

بیشتر

تعمیر و نگهداری

شرکت توسعه انرژی آوادیس با بهره گیری از خبره ترین متخصصین کلیه خدمات پس از اجرا پروژه های پیاده سازی شده را در فازهای مختلف مانند عادی اضطراری و احتنابی را با روشهای استاندارد روز دنیا انجام می دهد

بیشتر

تولید پراکنده

تولید پراکنده در ارتباط است با استفاده از واحـدهای مولد کوچك که در نقـاط اسـتراتژیك سیسـتم توان الكتریكی یا مراکز بـار نصب شـده اند. تولید پراکنده می تواند بـه صورت مجزا بـه تامین دیماند مصرف کننده محـلی یا متصل بـه شبــكه بــه تامین انرژی مابقــی سیستم های توان الكتریكی بپردازد

بیشتر

آوادیس فراهم می کند

از ساخت تا نگهداری انواع نیروگاه ها

با تکیه بر دانش و تجربه

درباره آوادیس

گروه توسعه انرژی آوادیس متشکل از نیرو های جوان و متخصصین با سابقه صنعت برق به منظور انجتم فعالیت های سرما یه گذاری و آمووزشی در صنعت برق تشکیل شده است . در همین راستا در حال حاضر این گروه در مجموعه های مختلف در زمینه های سرمایه گذاری و ساخت نیرو کاه های ، بهره برداری و تعمیرات نیرو گاه ، آموزش های مالی و فنی صنعت برق ، مشاوره تخصصی فعال می باشد ط.

اعتماد
تجربه و دانش
خدمات پس از اجرا
متخصصین خبره